Untitled Document

Untitled Document

Untitled Document  
Untitled Document
 
 
 
 
 
양상추 세척 라인 INTRALOX 벨트교체작업-2
양상추 세척 라인 INTRALOX 벨트교체작업-1
양상추 세척 라인 INTRALOX 벨트교체작업
스넥제조공정
스넥제조공정
스넥제조공정
스넥제조공정
스넥제조공정
스넥제조공정
스넥제조공정
계육공정 제작,설치
계육공정 제작,설치
 1  2  3  4  5  6  7  
 
 
 
Untitled Document
경기도 시흥시 공단1대로260번길 43 (시화공단 3다 720호)   TEL. 031-498-6781 FAX.   031-431-9774 EMAIL.   dkconv@daum.net
43, Gongdan 1-daero 260beon-gil, Siheung-si, Gyeonggi-do 15104, Korea
TEL. +82-31-498-6781   FAX. +82-31-431-9774   사업자등록번호: 133-81-25538   대표자: 임덕희
Copyright ⓒ DK HI-TECH CO., LTD. All Rights Reserved.